İskambil'de Karo, Sinek, Maça, Kupa / 1

Üzerinde az çalışılmış tarihsel ve sosyal bir konu olarak....

İskambil'de Karo, Sinek, Maça, Kupa  sınıflamasının kaynakları....

Karo, Sinek, Maça, Kupa  ayrımlarının Hıristiyan Kilise sembolleriyle paralellikleri üzerine...**
 

Anımsayacağımız gibi, Eski Ahit’in ikinci yaratılış versiyonunda da, tanrının ilk yaratılış sırasında ‘yaban otlarını’ yaratmayı unutup, hatasını, ikinci bir “yaratış” seansı içinde düzelttiğini görmüştük. Demek ki, bize ‘ot’ olarak ulaşan kavram eski toplumun yokluğunu en başta duyumsadığı, yaratmak için  Tanrıların durmadan çaba sarf ettiği bir ‘ot’ idi; Assur veya Hurri topluluklar gibi… Kamış da öyle...

 

 

İskambil kartları üzerindeki sembollerle, eski toplumun ‘kalp’, ‘sinek- (‘yonca-ot)’ gibi kavramları arasındaki ilişkiye   dikkat çeken bir okurumuz, belki bu noktada  bizi ilerletecek bir kapı açmışa benziyor. İskambil kartlarının Kupa, Karo, Sinek ve Maça dizgesi, hiç de tesadufi bir seçime benzemez. Papaz, Oğlan ve Kız’larıyla düzenlenmiş bir topluluk kastının anlatımı gibidirler.

 

 

 

Eski toplumun  İnanna ve Fallus kültünün derinliğini biliyoruz artık. ‘Kamış’ın bugün bile, erkek cinsel organı anlamında kullanılıyor olması ; ‘sinek’ kavramının cinsel organ anlamına da gelmesi, “Sineklerin Tanrısı”nın somut olarak tapınılan bir tanrı olması, bu bağlantıların kurulmasını gerektiriyordu. Erken ilahi döneminde, “Kamışın yokluğu”, bir yanıyla da, toplum birimler arasındaki karşılıklı evlilik düzeninin ‘büyük’ ve-ya ‘kesik’ erkek cinsel organının anlatımını çağrıştırmaktaydı. Eski Yunan aktarımlarında, ondan önce Hitit ilahilerinde, ondan önce Akado-sammaru kayıtlarında, ‘cinsel organın’ ısırılarak, orakla vb. kesimi ile  ‘yaratılış’ların sağlandığı anlatıldığına göre, bu kavramlar erken dönemin ‘ilk oğlu’nun başına gelenlerle ilgili olmalıydı.Bu “oğul”un, “Oğul İsa”nın, Dummuzi’nin vb., “hadım edilen”, kurban edilen, “kamışı kesilen=Fallus kültü) oğul olma aşamalarını incelemiştik.

 

 

 

İskambil kart düzeneğinde, her birinde kıral, kıraliçe(veya kız) ile ‘oğlan’la birlikte “10”  rakamı  bulunuyordu. Anımsayalım ki, Enuma Eliş’de ,

 

“Günesin-ateşin oğlu (Marduk, Nemrut, Assur)”

 

“10 tanrının ihtişamıyla örtünüyordu”.

 

 

 

Yani “kutsal 10’lar”ın tümünün yetkisini elinde toplamıştı.

 

Eski toplumda ‘kutsal otuzlar, kutsalk veya harami kırklar, elliler” gibi, Abraham anlatımında da, ayrıca bir de,  ‘kutsal 10’lar” bulunmaktaydı. Dolayısıyla 13’lü (ki bunun, “kötü rakam” olarak kavranmasının kaynaklarına  değinmiştik...)  4 topluluğun (Eski tabletlerde Doğu rüzgârı-Batı rüzgârının, Güney ve Kuzey rüzgârının, bunlar ‘kutsal üfleyici’, üfürükçü, nefesi kuvvetli şeyh-şih’lerdir- bulunuyor olması da, şimdiki Haç sembolünün dört yönünün erken dönemde oluştuğuna işaret ediyor) toplamı 52 (4x13) ediyordu ve muhtemelen bir ölünün “52’nci günü töreni”, bu toplulukların hepsinin olu üzerindeki haklarının birer birer ödenmesi için geçen sürenin  peşinden yapılan “ölü bedeni kurtarma”, veya “ölü ruhunu rahatlatma” ritüeline dayanıyor olmalıydı. “Et kemikten 52. gecesinde ayrılıyor”du…

 

 

 

Bu noktada « genelkulturvebiz.com »dan dan aktarılan bilgilerin bir dizi noktada tutarlılığı bulunmuyor. Sınıflama üzerine  orada yapılan  ise tamamen  sansasyon ve uyduruk yorumlardır.

 

Örneğin “Kupa bir kalkanı andıran şekil” değil doğrudan doğruya ‘kalp’i  anlatmaktadır. Kalp ile iman ve ‘köpek’ arasındaki ilişki üzerine ise epey şey söyledik.

 

 

 

Bu noktada, biraz daha araştırma yapmak gerekecektir. Fakat her halükarda  Kupa, Karo, Sinek, Maça kavramlarının  yabancı dildeki farklı karşılıkları, yorumumuzun daha  farklı olması gerektiğini gösteriyor.

Eski Toplumdan Günümüze...


**

“Yaban otu”nun “yaratılması”, Tanrının “ilk yaratış”ta  “yağmur”la (rahmet’le) birlikte bunu da  unutmuş olmasını gerektiriyor ki, Eski Ahit’e bu tür çelişmeli mantık oyunlarıyla yaklaşmanın bizim tarzımız olmadığını açıklamıştık. Bu durumda “ot” veya “yaban otu” bir totem bitki-tahıl’ı ifade edebileceği gibi, genel olarak tahılları, veya farklı tür tahılları anlatıyor olabilirdi. Zaten, bir insanın “ot gibi!” olduğu üzerine benzetmelerin kaynağına işaret etmiş; Hitit kayıtlarında Hurri topluluğunun “ot”la eşitlenmesi veya “yonca” sembolünün iskambil kağıdında, günümüzde “sinek” kavramıyla tanımlanıyor olmasına ve fakat bu sembol ile “sinek” arasında görünür bir bağlantı olmadığını ele almıştık. Bu durumda “esrar”, “haşhaş” kavramı ile “ot” arasında da bir bağlantı kurabilmenin gereği ortaya çıkmaktadır. Avestacılıkta da, arınma araçlarından birisinin de, bir tür uyuşturucu ot olduğunu anımsamak yararlı olacak.
Dinler,Kutsal İçki ve Haşhaşilik vb

**
 

Hitit yazınında  karşılaştığımız “Uzuhri” kavramı ise,ot ve tahılları anlatmasının yanı sıra ‘Hurri’ topluluğunu da anlatıyordu.Bu durumda,demek ki, ‘ot gibi biri..’ denildiğinde,bu aynı zamanda “Hurri gibi biri..” anlamı da taşıyor olmalıydı.Bu kavramda zaten,Anadolu’da hala Tahıl anlamında kullanılan “Zahire” sözcüğünü hemen  keşfetmek mümkündür.Ekleyelim ki, Halep şehrinin, Hallap’ın, Aleppo’nun,Alevvo’nun,Alaf’ın  bir diğer yazım biçimi de  “Za-ri-Unuki” idi.

Babil-Akad dilinde “insan,adam ve insanlık” kavramının Kalp’den Köpek’e  kadar uzanan (veya tersi) bir diğer serüveni de oldukça ilginçtir.
Kuran'da Adem Neden Farklı Maddeler'den Yaratılmıştı?-2


**

**

**


İskambil

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0skambil_oyunlar%C4%B1

 

İskambil oyunları, genellikle 52 kart içeren standart iskambil kâğıtları destesi veya onun türevleriyle oynanan oyunlardır. Türkiye'de yaygın olmamasına rağmen yabancı ülkelerde biraz daha farklı kartlar içeren tarot destesiyle oynanan iskambil oyunları da vardır.

 

İskambil destesi üzerinde resim veya sayılar bulunan kartlar içerir.

**


Bu kartlar

 

 

sinek (sembolü,trefl de denir), 

 

karo (sembolü     ),

 

kupa (sembolü      , kör de denir),

 

maça (sembolü , pik de denir)

 

olmak üzere dört gruba ayrılmıştır.

 

Her grup içersinde üzerinde 1 den 10'a kadar bir sayı olan birer kart ve ayrıca birer tane de üzeri resimli "vale" (bacak, jilet vs. de denir), "kız" (dam da denir), "papaz" (rua da denir) kartı vardır. Üzerinde sayı olan kartlar "maça ikilisi, sinek yedilisi" gibi adlarla anılırken, üzerinde 1 sayısı olan kartlara "as" demek gelenektir.

 

Bazı oyunlar için desteye bir veya daha fazla "joker" kartı da eklenir. Joker kullanılan oyunların çoğunda, bu kart destedeki herhangi başka bir kartın işlevini üstlenebilme özelliğiyle öne çıkar.

**

 

İskambil'de Karo, Sinek, Maça, Kupa / 1
İskambil'de Karo, Sinek, Maça, Kupa / 2

 

 

Eski Toplumdan Günümüze...

Dinler,Kutsal İçki ve Haşhaşilik vb

Kuran'da Adem Neden Farklı Maddeler'den Yaratılmıştı?-2

Yeni Yıl Şenliğinde “Köpek”, “Sinek”..

Eski Tabletlerde “Sinek” kavramı ve İslamda “Sineğin ‘idrâki’” Konusu.

Kutsal ‘Kör’ler, ‘Köpek’ler, ‘Sinek’ler.... Öküz- Sinek- Kuş Tanrı-ça ve "insan"lar...

 

Tufan’larda ‘Köpek’, ‘Sinek’ler…

Erken Tapinaklarda ‘Köpek’, ‘Sinek’...

Yeni Yıl Şenliğinde “köpek”, “sinek”...

Kutsal ‘Kör’ler, ‘Köpek’ler, ‘Sinek’ler....

Avesta’da ‘Köpek’ Çeşitleri...

Avesta'da 'kör sinek' ve 'çekirge' kavramları...

Eski Toplumda 'Veba', 'Atsineği' ,'Sağanak Yağmur'(Tufan)...

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !