İnanna’nın Ölüler Diyarı’na İnişi / 2

...devam ..

İnanna’nın Ölüler Diyarı’na İnişi/1


Neti, Ölüler diyarının baş kapıcısı,

Kutsal İnanna’yı yanıtladı:

« Kimsin sen rica ederim ? »

-«Gökyüzünün, Güneşin doğduğu yerin kıraliçesiyim ben »

 «Eğer sen, Gökyüzünün, Güneşin doğduğu yerin kıraliçesiysen,

Niye dönüşü olmayan ülkeye geldin, rica ederim?

Yüreğin yolcunun asla geri dönmediği yola seni nasıl getirdi ? » 

 

Kutsal İnanna onu yanıtladı:

"Ablam Ereşkigal'in,

Kocası efendi Gugalanna öldürüldüğü için,

Cenaze törenine katılmak için,

.... bırak geçeyim, »

 

Neti, ölüler diyarının baş kapıcısı,

Kutsal İnanna’ya şöyle dedi:

« Bekle, İnanna, kraliçemle konuşayım,

Kraliçem Ereşkigal'le dur da konuşayım, konuşayım.. »

 

Neti, ölüler diyarının baş kapıcısı,

Kraliçe Ereşkigal'in evine girdi ve ona şöyle dedi:

« Ey kraliçem, bir bakire,

Tanrı gibi ….

kapı ...

….

Eanna’da….

Yedi tanrısal yasayı yanlarına bağladı,

Tanrısal yasaları topladı, eline aldı,

Bütün yasalar hazır bekleyen ayağına yerleştirdi, Şugurra'yi, ovanın tacını başına koydu,

Işıltıyla yüzünü kapladı,

Lacivert taşından asasını elinde sımsıkı tuttu,

Küçük lacivert taşlarını- boynuna taktı,

Parıldayan taşlarını göğsüne tutturdu,

Altın bileziğini bileğine taktı,

… Zırhını göğsüne taktı,

Hanımlık giysilerinin hepsiyle gövdesini örttü merhemini yüzüne sürdü,

 

O zaman Ereşkigal,

Ölüler diyarının baş kapıcısı Neti'ye şöyle dedi:

 

« Gel, Neti, ölüler diyarının baş kapıcısı,

Sana diyeceğim emre kulak ver.

Ölüler diyarının yedi kapısının sürgülerini kaldır,

Ölüler diyarının "yüzü" Ganzir kapısının kurallarını açıkla; (Nanna) girdiği zaman,

Yerlere eğilsin…. »

 

Neti, ölüler diyarının baş kapıcısı,

Kraliçesinin emirlerine uydu,

Ölüler diyarının yedi kapısının sürgülerini kaldırdı, Ölüler diyarının "yüzü" Ganzir kapısının kurallarını açıkladı. Şöyle dedi kutsal İnanna’ya:

« Gel, İnanna, gir içeri. »

 

lik kapıdan geçince,

Şugurra, "ovanın tacı" başından alındı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey İnanna,

Ölüler diyarının yasaları yerine getirilecektir,

Ey İnanna, ölüler diyarının törelerini sorgulama. »

 

İkinci kapıdan geçince,

Lacivert taşından asası elinden alındı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey İnanna, ölüler diyarının yasaları getirilecektir,

Ey İnanna, ölüler diyarının törelerini sorgulama »

 

Üçüncü kapıdan geçince,

Küçük lacivert taşları boynundan alındı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey İnanna, ölüler diyarının yasaları yerine getirilecektir,

Ey İnanna, ölüler diyarının törelerini sorgulama. »

 

Dördüncü kapıdan geçince,

Parıldayan... taşları göğsünden alındı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey İnanna, ölüler diyarının yasaları yerine getirilecektir,

Ey İnanna, Ölüler Diyarı’nın törelerini sorgulama. »

 

Beşinci kapıdan geçince,

Altın bilezik bileğinden çıkarıldı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey.İnanna, ölüler diyarının yasaları yerine getirilecektir,

Ey İnanna, Ölüler Diyarı’nın törelerini sorgulama »

 

Altıncı kapıdan geçince,

... zırhı göğsünden çıkarıldı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey İnanna, ölüler diyarının yasaları yerine getirilecektir,

Ey İnanna, Ölüler Diyarı’nın törelerini sorgulama. »

 

Yedinci kapıdan geçince,

Hanımlık giysilerinin hepsi üstünden çıkarıldı.

« Ne oluyor, rica ederim? »

 

« Kusursuz bir biçimde, ey İnanna,

Ölüler diyarının yasaları yerine getirilecektir,

Ey İnanna, Ölüler Diyarı’nın törelerini sorgulama. »

 

Yerlere eğilmiş...

Kutsal Ereşkigal tahtında yerini aldı,

Anunnaki, yedi yargıç, onun huzurunda hükümlerini bildirdiler,

Ölüm bakışlarını, gözlerini ona diktiler,

Sözleri üzerine, ruha işkence eden sözleri,

Güçsüz kadın bir cesede dönüştü,

Ceset bir kazığa asildi.

 

Üç gün, üç gece geçince,

Ulağı Ninşubur,

Güzel sözlü ulağı,

Tuttuğu sözleri taşıyanı,

Göğü feryatla doldurdu onun için,

Kutsal toplantı yerini onun için inletti,

Tanrıların evinde onun için koşuşturdu,

Gözlerini indirdi onun için,

Ağzını çarpıttı onun için,

ile büyük ...ni eğdi onun için,

Bir yoksul gibi tek giysiye büründü onun için,

Enlil'in evi, Ekur'a doğru yola çıktı.

Ekur'a, Enlil'in evine, girince,

Enlil'in önünde gözyaşı döktü:

« Ey Enlil baba, kızının Ölüler Diyarı’nda öldürülmesine izin verme,

Değerli madeninin Ölüler Diyarı’nın tozuyla kaplanmasına izin ver­me,

Güzel lacivert taşının taş işçisinin taşı olup kırılmasına izin verme,

Şimşirinin dülger kerestesi olup kesilmesine izin verme,

Bakire İnanna’nın Ölüler Diyarı’nda öldürülmesine izin verme. »

 

Enlil baba Ninşubur'a şöyle dedi:

« ... 'yukarıdaki büyük'teki, ... 'aşağıdaki büyük'teki kızım, ...,

'yukarıdaki büyük'teki,…. 'aşağıdaki büyük'teki İnanna, ...

Ölüler diyarının yasaları, ... yasalar, onların yerine ...,

Kim, rica ederim, onların yerine...? »

 

Enlil baba ona bu işte arka çıkmadı, Ur'a gitti o da.

Ur'da ülkenin ... Evine girince,

Ekişşirgal'e, Nanna’nın evine,

Nanna’nın önünde gözyaşı döktü:

« Ey Nanna baba, kızının Ölüler Diyarı’nda öldürülmesine izin verme,

Değerli madeninin ölüler diyarının tozuyla kaplanmasinaizin ver­me,

Güzel lacivert taşının taş işçisinin taşı olup kinlmasina izin verme,

Şimşirinin dülger kerestesi olup kesilmesine izin verme,

Bakire İnanna’nın ölüler diyarında öldürülmesine izin verme. »

 

Nanna baba Ninşubur'a şöyle dedi:

« ... 'yukarıdaki büyük'teki, ... 'aşağıdaki büyük'teki kızım,

... 'yukarıdaki büyük'teki, ... 'aşağıdaki büyük'teki İnanna,

Ölüler diyarının yasaları, ... yasalar, onların yerine ...,

Kim, rica ederim, onların yerine ...? »

 

Nanna baba ona bu işte arka çıkmayınca, Eridu'ya gitti o da.

Eridu'da, Enki'nin evine girince,

Enki'nin önünde gözyaşı döktü:

« Ey Enki baba, kızının ölüler diyarında öldürülmesine izin verme,

Değerli madeninin ölüler diyarının tozuyla kaplanmasına izin ver­me,

Güzel lacivert taşının taş işçisinin taşı olup kırılmasına izin verme,

Şimşirinin dülger kerestesi olup kesilmesine izin verme,

Bakire İnanna’nın ölüler diyarında öldürülmesine izin verme. »

 

Enki baba Ninşubur'a şöyle dedi:

« Kızıma ne oldu! Kaygılandım,

İnanna’ya ne oldu! Kaygılandım,

Bütün ülkelerin kraliçesine ne oldu! Kaygılandım,

Göğün kutsal hizmetkârına ne oldu! Kaygılandım. »

 

... çamur çikanp Kurgarru'yu şekillendirdi, ... çamur çikanp Kalaturru'yu şekillendirdi.

 

Kurgarru'ya Hayat Yiyeceğini verdi,

Kalaturru'ya Hayat İçeceğini verdi.

 

Enki baba Kalaturru ve Kurgarru'ya şöyle dedi:

 

 (ondokuz dize kayıp)

 

« Kazığa asıli olan cesedin üstüne ateş ışınlarının korkusunu salın,

Altmış kez Hayat Yiyeceğini,

Altmış kez Hayat içeceğini üstüne saçın,

İnanna gerçekten canlanacak. »

 

... (yirmi dört (?) dize kayıp)

 

Kazığa asili cesede ateş ışınlarının korkusunu saldılar,

Altmış kez Hayat Yiyeceğini,

Altmış kez Hayat içeceğini üstüne saçtılar,

İnanna canlandı.

 

İnanna ölüler diyarından çıktı,

Anunnakiler kaçtı.

(Ve) ölüler diyarından olanlar uysallıkla ölüler diyarına indi.

 

İnanna ölüler diyarından çıktığı zaman,

Ölüler gerçekten de önüne geçti.

 

İnanna ölüler diyarından çıktı,

... kamışı gibi küçük cinler,

Tablet çivisi gibi koca cinler,

Çevresini sardı.

Önünde yürüyen, ...sız olan, elinde bir asa tutuyordu,

Yanında yürüyen, ...sız olan, belinde bir silah taşıyordu.

Önünden yürüyenler,

İnanna’nın önünden yürüyenler,

Yiyeceği bilmeyen, içeceği bilmeyen varlıklardı,

Serpilen unu yemeyen,

Sunulan şarabi içmeyen,

Erkeğin kucağından karisini kaçıran,

Emziren ananın göçüsünden çocuğunu kaçıran varlıklardı.

 

İnanna ölüler diyarından çıktı.

İnanna ölüler diyarından çıkınca,

Ulağı Ninşubur ayaklarına kapandı,

Yerin dibine girdi, çaputlara büründü.

 

Cinler kutsal İnanna’ya şöyle dediler:

« Ey İnanna kentinin önünde bekle, onu sana getireceğiz. »

 

Kutsal İnanna cinleri yanıtladı:

« (O) benim güzel sözlü ulağım,

Tuttuğu sözleri taşıyanım,

Emirlerimi yerine getirtemezlik etmez,

Buyruklarımı geciktirmez,

Göğü feryatla doldurdu benim için,

Kutsal toplantı yerini benim için inletir,

Tanrıların evinde benim için koşuşturdu,

Gözlerini indirdi benim için, ağzını çarpıttı benim için,

... ile büyük... ni eğdi benim için,

Bir yoksul gibi tek giysisine büründü benim için,

Enlil'in evi Ekur'a,

Nanna’nın evi Ur'a,

Enki'nin evi Eridu'ya (doğru yola çıktı),

Beni hayata döndürdü. »

 

 

"Haydi onu götürelim, Umma'da Sigkurşagga'ya götürelim onu. »

 

Umma'da, Sigkurşagga'da,

Şara onun ayaklarına kapandı,

Yerin dibine girdi, çaputlara büründü.

 

Cinler kutsal İnanna’ya şöyle dediler:

« Ey İnanna, kentinin önünde bekle, onu sana getireceğiz. »

 

Kutsal İnanna cinleri yanıtladı:

(İnanna’nın yanıtı kayıptır.)

 

« Haydi onu götürelim,

Badtibira'da Emuşkalamma'ya götürelim onu. »

 

Badtibira'da, Emuşkalamma'da, ayaklarına kapandılar,

Yerin dibine girip, çaputlara büründüler.

 

Cinler kutsak İnanna’ya şöyle dediler:

« Ey İnanna, kentinin önünde bekle,

onları sana getireceğiz. »

 

Kutsal İnanna cinleri yanıtladı:

 

(İnanna’nın yanıtı okunamamaktadır: şiirin sonu kayıptır).

 

***

 

İnanna’nın Ölüler Diyarı’na İnişi

İnanna’nın Ölüler Diyarı’na İnişi–2

İnanna'dan Havva Ana'ya...

Adem ile Havva

KARŞILIKLI EVLİLİK VE İNANNA-DUMMUZİ KAVRAMLARI

 

İnanna Tapınağı...

Kutsal Evliliğin Kaynakları

Sümer Kutsal Kadınları...

 

Enuma Eliş...'Yaratılış'ın Sümer anlatımı...

 

'Yaratılış'ın Sümer Kaynakları...

‘Cin Topluluğu’ ve ‘İnsanoğlu Topluluğu’

Kutsal Kadın Fahişeliği ve Kutsal Erkek Fahişeliği - 1

Lut'un 'Melek'leri ve Erkek Fahişelik...

*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !