Cehennem, Gehenna, GeHinnom ,Hinnom Vadisi ..

İnsanbilim,Toplumbilim,Dinbilim,Tarih


Cenemnem'lerden bir Cehennem...
1900'lü yılların başlarında Hinon Vadisi

**

Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye, Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti.

 

Yeşaya 30:33

 

 

 

**

 

Tofet çoktan hazırlandı,

 

Evet, kral için hazırlandı.

 

Geniş ve yüksektir odun yığını,

 

Ateşi, odunu boldur.

 

RAB kızgın kükürt selini andıran

 

Soluğuyla tutuşturacak onu.

 

Oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Ben-Hinnom Vadisi'nde,

 

Tofet'te puta tapılan yerler kurdular.

 

Böyle bir şeyi ne buyurdum ne de aklımdan geçirdim.

 

 

 

Yeremya 7:32

 

Bundan ötürü oraya artık Tofet ya da Ben-Hinnom Vadisi değil, Kıyım Vadisi deneceği günler geliyor, diyor RAB.

 

Tofet'te yer kalmayana dek gömecekler ölüleri.

 

Yeremya 19:6

 

 

 

Ve onlara de ki,

 

'Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:

 

Çömlekçinin çömleği nasıl kırılıp bir daha onarılamazsa, ben de bu halkı ve bu kenti öyle kıracağım.

 

Ölüleri yer kalmayana dek Tofet'te gömecekler.

 

Bu kente de içinde yaşayanlara da böyle davranacağım, diyor RAB. Bu kenti Tofet gibi yapacağım.

 

 

Yeruşalim'in evleri de Yahuda krallarının sarayları da Tofet gibi kirli sayılacak.

 

Çünkü bu evlerin damlarında gök cisimlerine buhur yaktılar,

 

başka ilahlara dökmelik sunular sundular."

 

Yeremya 19:14

 

Peygamberlik etmesi için RAB'bin Tofet'e gönderdiği Yeremya oradan döndü. RAB'bin Tapınağı'nın avlusunda durup halka şöyle dedi:

 

 tam bölüm, tam bölüm,tam bölüm


**
[[ http://tr.wikipedia.org/wiki/Hristiyanl%C4%B1kta_cehennem adresindeki yazının düzeltilip özetlenmiş  biçimidir..]]


Kudüs'ün CehennemiCehennem sözcüğü İbranicedeki "Ge-Hinnom" sözcüğünden gelir.

 

Ge” sözcüğünün anlamı “Vadi”dir.

 

"Hinnom" sözcüğü ise isimdir.

 

Buna göre Ge-Hinnom sözcüğünün karşılığı “Hinnom Vadisi”dir. Ge-Hinnom, Ge-Ben-Hinnom'un kısaltılmış şeklidir. Hinnom Vadisi'nin bulunduğu yer coğrafi olarak Kudüs'ün güney ve güney batısıdır.

 

Hinnom Vadisi, eski devirlerde İsrail Krallığı'nda yaşayan insanların çocuklarını Molek/Malik/ Moloş/Moloz  adı verilen bir puta kurban olarak sundukları bir yerdi. İsrail Krallığı döneminde bazı insanlar kendi çocuklarını canlı olarak bu putun ortasındaki ateşe atıyorlardı.

 

2. Krallar 21: 1-6'da şunlar yazılıdır:

 

“Manaşşe on iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de elli beş yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hevsivah'tı. RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı. Babası Hizkiya'nın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail Kralı Ahav gibi, Baal için sunaklar kurdu, Aşera putu yaptı. Gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. RAB'bin, “Yeruşalim'de bulunacağım”dediği RAB'bin Tapınağı'nda sunaklar kurdu.

 

Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. Oğlunu ateşte kurban etti; falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. RAB'bin gözünde çok kötülük yaparak O'nu çok öfkelendirdi.”

 

O devirlerde çocukların canlı olarak ateşte kurban edilmesi  tapınmanın diğer uygulamalarından sadece bir kısmıydı.

 

İsrail Krallığı'nda insanların çocuklarını ateşe atarak Baal ve Molek gibi put tanrılara kurban olarak sunumları yapan başka bir kral ise Ahaz'dı.

 

2. Tarihler 28: 2-4'te şunlar yazılıdır:

“İsrail krallarının yollarını izledi; Baallar'a tapmak için dökme putlar bile yaptırdı. Ben-Hinnom Vadisi'nde buhur yaktı. RAB'bin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğullarını ateşte kurban etti. Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı.”

 

Yeremya 32: 35'te de şunlar kayıtlıdır:

“Ben-Hinnom Vadisi'nde ilah Molek'e sunu olarak oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Baal'ın tapınma yerlerini kurdular. Böyle iğrenç şeyler yaparak Yahuda'yı günaha sürüklemelerini ne buyurdum, ne aklımdan geçirdim.”

 

İsrail Krallığı döneminde  bu insanlar o zamanki ulusların törelerine uyarak, oğullarını ve kızlarını ilah Molek'e kurban olarak  sunuyorlardı.

 

İsrail krallarından bir başkası olan kral Yoşiya ise diğerlerinin aksine bu uygulamaya bir son verdi. Bunu yaparak başkalarının bu bölgeyi artık sahte tapınma amaçlı olarak kullanarak, çocuklarını kurban olarak sunmalarına engel olmaya çalıştı.

 

2. Krallar 23: 10'da şu bilgiler veriliyor:

 

“Yoşiya, kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye, Ben-Hinnom Vadisi'ndeki Tofet'i kirletti.”

 

Daha sonra bu yer, şehrin çöplüğü olarak kullanılmaya başlandı; ve burası zamanla, ağır suç işlemiş kişilerin cesetlerinin, hayvan ölüsünün ve ayrıca her çeşit çöpün atıldığı bir yer durumuna geldi. Ve insanlar bu çöplerin yığılmasını önlemek için bunları yaktılar ve kükürt atarak ateşin devamını sağladılar. Tıpkı günümüzde de çöplerin yakıldığı gibi. Burası artık insanların canlı olarak putlara kurban olarak yakıldığı bir yer olmaktan çıkıp sadece bir mezara gömülmeye değer bulunmayan kişilerin cesetlerinin atıldığı bir yer olarak kullanıldı.

 

İsa'nın Ge-Hinnom sözcüğünü kullandığı dönemde de Hinnom Vadisi aynı bu amaçla kullanılan bir yerdi.

Ancak gene de Kutsal Metin'de Hinnom Vadisi ya da orijinal şekliyle Ge-Hinnom bir ceza yeri olarak gösterilmektedir.

 

Birisinin ceza olarak Hinnom Vadisi'ne atılacağına ilişkin bazı örneklere bakalım:

 

Markos 9: 43-47:

 

“Eğer elin seni günaha sokuyorsa, onu kes at; çolak olarak hayata erişmen iki elli olarak Hinnom Vadisine, sönmez ateşe gitmenden iyidir. – Eğer ayağın seni günaha sokuyorsa, onu kes at; topal olarak hayata erişmen iki ayağınla Hinnom Vadisine atılmandan iyidir. – Eğer gözün seni günaha sokuyorsa, onu çıkarıp at; tek gözlü olarak Tanrı'nın krallığına erişmen iki gözünle Hinnom Vadisine atılmandan iyidir. Orada onların kurdu ölmez ve ateşi sönmez.”

 

İsa burada, Hinnom Vadisi'nin ateşli bir ceza yeri olduğunu söylemektedir. Ayrıca , Hinnom Vadisi'ne gitmemek için, elini, ayağını ya da gözünü çıkarmasını da öğütlemektedir.**

Le Guei Hinnom ( Vallée de Hinnom,  Guei ben Hinnom, Vallée des Fils de Hinnom, rendu en grec par γεέννα Gehenna) est une vallée étroite et profonde située au sud et au sud-Ouest de Jérusalem, correspondant au Wadi er-Rababi.
Il est généralement considéré que la vallée passe à l'est de l'actuelle Vieille Ville, au sud du mont Sion et débouche au fleuve Cardon.

**

"Gehena" deriva de Ge Hinnom (גי הנם), que significa "Valle de Hinón". Ge Hinnom también se llamaba Gai ben-Hinnom (גיא בן הנם), que significa "valle del hijo de Hinón." El valle estaba fuera de la muralla sur de la antigua Jerusalén, y se extiende desde el pie del Monte Sion hasta el valle Kidron, al este.

La palabra gehena (Gehenem, Jahanam) también aparece en el libro santo musulmán el Corán, como lugar del tormento para los pecadores, el equivalente islámico del infierno cristiano.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gehena

**

Cehennem :

Ar cahannam Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer, cehennem İbr gē hinnōm Gözyaşı Vadisi, Kudüs yakınında bir yer İbr hinnōm gözyaşı, ağıt
———————
• Hinnom vadisinde kurulan Moloh tapınağı Mö 8. yy'da kral Hosea tarafından yıkıldıktan sonra burası lanetli sayılmış ve Kudüs kentinin çöplüğü olarak kullanılmıştır.

 

http://www.nisanyansozluk.com/search.asp?w=cehennem&x=0&y=0**

**

Gehenna (also gehenom or gehinom) (Hebrew:גהינום) is equated in Christian theology with the concept of hell. The name is derived from a geographical site in Jerusalem known as the Valley of Hinnom, one of the two principal valleys surrounding the Old City.

Gehenna is cited in the New Testament and in early Christian writing to represent the place where evil will be destroyed. It lends its name to Islam's hell, Jahannam. In both Rabbinical Jewish and Christian writing, Gehenna as a destination of the wicked is different from Sheol, the abode of the dead.

**

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gehena

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfers_grecs

 


*-*-*-*-*-*-***-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !