Araguaya Desenleri Ve Yıldız Çiziminde Tanrı Anlamı

[J.Vellerd.

(Journal de la Societe des

Americanistes

1931.Fas.l

P.138-149)]

(Özet)

 

Araguaya ve Tocantins bölgelerinde, kaya üstlerinde ve toprak üzerinde oluşmuş masa türü kayalarda -- genellikle akarsu bulunan bölgelerde-- ilginç kaya desenleri bulunuyor.

 

Konseikao Lageiro'su.

 

Lagerio, kayalıkta değil de toprak ortasında kayaların genel­likle doğal yıpranmayla koca bir masa biçimi almasıyla oluşan yapı.

 

Bunlardan birisi orman içinde,Eonseikao'nun kuzey­

batısında kuş uçmaz kervan geçmez noktasında,100 km. kadar kuzeybatıda...

Araguaya uzaklığı ise 60 km. kadar.

 

Buraya gidiş çok zor ve sık ormanlardan geçmeyi gerektirir. Yol açmak için insanın önündeki dalları keserek ilerlemesi lazım.

 

Böyle bir ormanlık alanın ortasında 1500/800 metrelik bir sert kayalık  alan var. Aşağı yukarı düz, ağaçsız bir alan. Elle açılmış veya kendiliğinden oluşmuş küçük çukurlarda yağmur suları toplanıyor.

Kuzey tarafa doğu  100 metre uzunluğunda küçük bir gölcük oluşmuş.

Kaya desenleri iste bu gölün bati tarafında bulunuyor.

Çoğu anlaşılmaz hale gelmiş desenlerin bazılarını seçmek mümkün.

 

Şekiller grup oluşturuyor ve bu şekil gurubu içinde bir motif belirli sayılarda tekrarlanıyor.

Spiraller 3 ile 7 çizgi arasında değişiyor.

 

Birbirine koşut çekilmiş çizgiler ve anlam verilmesi zor desenler bulunuyor.(Şekiller  …)

 

Bu şekil gurubunun 5 m. güneyinde, çok sayıda

« yıldız » ve « ay » desenleri ile değişik şekilleri  içeren bir başka ikinci kesim var. (1)

 

26/1O metrelik bir alanda bulunan bu gurupta spiral desen kesin­likle bulunmuyor.

 

Bir diğer  yerde, çok iyi korunmuş durumda, düzgün çizilmiş ve 35 bölüme ayrılmış ortası boş ve adeta oyulmaya çalışılmış, aşındırılmış bir düzenli daire biçimi bulunuyor. Burada da oldukça çok  spiral

Ve 35 bölüme ayrılmış  daire çizimleri bulunuyor.

 

*******

 

Dipnot (1):

« Yıldız » konusunda bilim dünyası, çok ‘garip’ bir  « inanç»a sahip.

 

Ay veya güneş, hilal veya daire olarak, çıplak göze görünen sekliyle çizilmiş olabilir. Fakat « yıldız »ın  çiziminin, neden (*) şeklinde çizilmiş olduğu, yıldızların görünümüyle açıklanabilir mi?

 

Bu noktayı bana açıklayan, Israel yıldız çizimi ve erken Sümer belgelerindeki yıldız-Tanri olarak yorumlanan çizgiler olmuştur.

 

İsrael bayrağında da yer alan  ‘yıldız’ çizimi iki adet üçgenin üst üste gelmesi, ittifakı seklindedir. Üçgen çizimi, Sümer döneminde kadının cinsel organının ifadesi olarak (görünür, kıllarla birlikte aldığı biçim) kullanılıyordu. Eğer bu üçgen çizimi, kadın anlamıyla kullanılmış ise ki, bütün Sümer-Sami ittifakı, ayni zamanda, karşılıklı kadın alışveriş ittifakı, İnanna/Istar ittifakı olarak şekillenmiştir, iki toplum birimin  kadınlar aracılığıyla  erken donemde gerçeklesen ve bu toplulukların uygarlık yoluna girmelerine yol açan ittifakını simgelemiş ise, bu son derece mantıklı görünmektedir.

 

Tanrı veya tanrısallık, eski Sümerlerde,3 deste (bu kamış, tahıl vb.olmalı) sekliyle de sembolize edilmektedir. Her 3 deste, bir doğal toplum birimin, dede, baba, ogul kuşakları veya büyük anne, anne, kız kuşaklarını anlatıyor olabilir. Eğer, bu topluluk  kuşaklara ayrılmış ise, böyle olmalı. Kuşaklara ayrılmamış toplum birimler ise, cinsiyet temelinde ayrılır: Kadınlar ve erkekler. Bu durumdaki toplulukların kutsal ittifak rakamlarında ise, doğal olarak, 2 ve katlarının  kutlanılmış olması, uygun görünüyor.

 

Eklemek gerekir ki, İştar sözcüğü,(kutsal fahişe tanrıça, İnanna, Venüs, Demeter vb.), zaten günümüzdeki ‘yıldız’ sözcüğüne de kaynaklık etmiştir. Ay ile özdeşleştirilmesi, daha önceki, yabancı erkeğin, karisinin topraklarına ‘gece, ay ışığında’ geldiği erken dönemin bir simgesi idi Sümer-Sami topluluklarda. Bu özdeşleştirme de, bazı topluluklarda kullanılmaya devam edilmiştir.

 

Yıldız olarak çizilen eski desenlerde, aynı zamanda, İsa’nın kurban olmaya giderken de sırtında taşıdığı çarmıh (+) çizimini görüyoruz. Bu aynı zamanda, iki veya dört yöndeki (‘evrenin dört yönü’) toplum birimlerin ittifakı, toplamı, anlamındadır. İsa’nın çarmıh’ı İsa’ya değil, ondan 4000 yıl kadar önceki topluluklara aittir.

 

Yıldız çizimleri, ittifak kuran toplum birimleri sembolize eden ‘asa’ veya ‘mızrak’ların  toplamı halinde görünüyor. Bu pek aykırı da değildir. Barış durumunda, askerlerin silah çatmasına benziyor bu durum.

 

Her halükarda, ‘yıldız’  çizimi olarak  yorumlanan desen, Sümer’lerde ‘Tanrı’ veya ‘tanrısal’ı da sembolize eden bu çizim, eski toplumun  gökyüzüne bakarak gördüğünü ifade etmesi olarak ortaya çıkmış olamaz. Toplamın, T’nin, +’nin, her toplum birimin sembolünün üst üste konulması  biçimiyle, ittifakı anlatmak üzere oluşmuş görünüyor.

 

 

Yıldız, Dünya, Adam

Eski tabletlerde 'Tanrı'-'Yıldız' çiziminin Anlamları...

Erken Resim-yazı çizimlerinde Gök, Yer, Adam Ve Kadın.

 

Yıldız, Dünya, Adam

Summer,Sümer,Şummeru kavramları...

Dinsel Yazında ‘Yer’, ‘Gök’ :"Sümer ve Akad"

Yazinin Gelisme Sureci

Araguaya Desenleri Ve Yildiz Ciziminde Tanri Anlami

“Karabasli”lar ve Lu çizimi

Kızılbaş kavramı ve Erkek Başörtüsü 'Keyfiye'

Yıldız çiziminin ve "Somun" Ekmegin Kaynakları....

Renk'lerin Din Ve Bayraklardaki Yeri

 

Kutsal Kitaplarda ‘Gök’ Kavramı-1

Kutsal Kitaplarda ‘Gök’ Kavramı-2

Kutsal Kitaplarda ‘Gök’ Kavramı-3

Kutsal Kitaplarda ‘Gök’ Kavramı-4

 

 

‘Cin Topluluğu’ ve ‘İnsanoğlu Topluluğu’

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !