"Aişe validemiz" ve Nihat Hatipoğlu'nun Hatipliği!

Aişe’nin bizzat kendisinden Hadis:

 

“Resulullah (sav), ben altı yaşında iken benimle evlendi.

Medine'ye geldik. Beni'l-Haris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik.

Ben hummaya yakalandım.

Saçlarım döküldü, (İyileşince) saçım yine uzadı.

Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, [kuşluk vakti aniden] Resulullah (sav)('ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.”

Aktaranlar: [(Buhari, Nikah 38, 39, 57, 59, 61;

Müslim, Nikah 69, (1422);

Ebu Davud, Nikah 34, (2121),

Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937);

Nesai, Nikah 29, (6, 82) ]
"Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım (da oynamak için) yanıma gelirlerdi. Resülullah aleyhissalâtu vesselâm (eve gelince, utanarak) saklanırlardı. Ama Aleyhissalâtu vesselâm onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik."

Aktaranlar: [(Buhârî, Edeb 81;

Müslim, Fedâilu's-Sahâbe 81, (2440);

Ebu Dâvud, Edeb 62, (4931, 4932)].

 **

İslam'daki kadın özgürlüğünün sembolü

Nihat HATİPOĞLU

 

“Peygamberimizin (SAV) 9 yaşındaki Hz. Ayşe ile evlendiği doğru değildir. Evlilik yaşı 18 civarındadır.”

 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=8339096&yazarid=253

 29 Şubat 2008


Peygamberimizle evlilik yaşı üzerinde haksızca spekülasyonlar yapılmış, dine saldırı için zemin olarak kullanılmıştır. Peki, bunun doğrusu nedir?

1400 sene önce nüfus kayıtları çok sağlıklı değildi. Bugün bile memleketimizin bazı bölgelerinde hálá nüfus kayıtları konusunda sorunlar vardır. Onun içindir ki asr-ı saadetteki birçok kişinin yaş tespitinde sakıntı yaşamaktayız. Hz. Aişe de bunlardan birisidir.

Hz. Aişe, vahyin 5. yılında hangi ayetlerin indiğini, sokaklarda nasıl okunduğunu hatırladığını söyler. Onun bunu hatırlaması için en azından 10 yaşında olması gerekir.

Nitekim Peygamberimizle nişanlanmadan önce, Mekkeli bir müşrikle nişanlanmıştı. Hz. Ebubekir'in (RA) İslam'ı kabul etmesi üzerine müşrik olan karşı taraf nişanı atmış ve evlilik hazırlığını sona erdirmişti. Bir genç kızın nişanlanabilmesi için kaç yaşında olması gerektiği bellidir.

Ama bu konuda en net bilgi, ablası Hz. Esma ile ilgili sağlam tespitlerdir. Bilindiği gibi Hz. Aişe ile ablası Hz. Esma arasında 10 yaş vardı. Hz. Esma 10 yaş daha büyüktü. Hz. Esma'nın Hicret'in 73. yılında 100 yaşındayken vefat ettiğini biliyoruz. En azından bu tarih kesin. Buna göre Hicret sırasında Hz. Esma 27, Hz. Aişe de 17 yaşındadır. Hz. Aişe, Medine'de evlendiğinde ise yaşı 18 idi.

Hz Aişe, Hz. Peygamberimiz henüz hayatta iken Kuran-ı Kerim'i ezberledi. Urve'nin ifadesine göre; fıkıh, tıp ve şiir dalında ona ulaşabilecek kimse yoktu. Hadis ilmine büyük hizmette bulundu. Rivayet ettiği hadis sayısı "2210" civarındadır ki bu konuda Hz. Peygamber'in yanındaki ve uzağındaki yüz bin sahabiyi geride bırakmıştır.

**

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !